Projekt

Preventex AB har erfarenhet från många olika typer av verksamheter och processer och genomfört projekt bland annat hos följande företag.