I SAMARBETE MED TRAINOR

Utbildning inom ATEX

Både MSB:s och arbetsmiljöverkets föreskrifter säger att arbetsgivaren är skyldig att se till så att den som vistas i explosionsfarlig miljö eller utför arbete som kan påverka explosionssäkerheten ska ha utbildning i, och kunskaper om, explosionsrisker och skyddsåtgärder.

Utbildningskravet gäller alla såväl drift-, underhålls-, städpersonal som tillfälliga besökare och entreprenörer. För tillfälliga besökare kan en kortare säkerhetsgenomgång vara tillräckligt om de har en ledsagare med sig.

Trainor Sverige och Preventex samarbetar med att sprida ATEX-kunskaper. Vi erbjuder både webbutbildningar och lärarledda kurser.

Kurser

Atex Grund

ATEX Grund ger djupare kunskaper om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv atmosfär.

Lärarledd kurs
1 dag

Atex Grund

I kursen förklarar vi innebörden av reglerna om ”Utrustningar för explosionsfarlig miljö”, enligt utrustningsdirektivet 2014/34/EU

E-learning
4 timmar

ATEX för elektriker

I den här kursen lär du dig att jobba säkert i explosionsfarliga områden där exempelvis gaser eller damm utgör en explosionsrisk.

E-learning
6 timmar

Explosionsfarliga områden - Säkert beteende​

Arbeta tryggt och säkert i Ex-områden. Det finns krav på utbildning i explosionsskydd för alla som går in i ett Ex-område.

E-learning
1 timme

IECEx och ATEX-märkning av elektrisk utrustning

Vad betyder egentligen alla bokstäver och tal? Kursen tar upp märkning av Ex-utrustning enligt ATEX-direktivet och IEC-standarden.

E-learning
1 timme