by in Okategoriserade

Medlem i Paper Province

Företaget är numera medlem i Paper Province som rankas som ett av världens bästa näringslivskluster. Klustret fokuserar på skoglig bioekonomi och ägs och drivs av mer än 100 medlemsföretag där Preventex AB numera är en av medlemmarna. Detta har uppmärksammats i en artikel och pressmeddelande från Paper Province. https://paperprovince.com/preventex-forebygger-explosionsriskerna-pa-bruken/

by in Okategoriserade

Medlem i SEK TK 31

Preventex AB anmäler medlemskap i SEK tekniska kommitté TK 31 som arbetar med standardiseringsarbetet inom explosionsfarliga områden. Jan Hill fortsätter därmed med det mångåriga arbetet som medlem i denna kommitté. Medlemskapet har många fördelar. Så här står det på SEK:s hemsida: Standardiseringsarbetet skapar affärsnytta, stärker varumärket och affärernaDeltagare i standardiseringsarbetet får tillgång till all information […]

by in Okategoriserade

Preventex deltog på konferens i Malmö

Jan Hill deltog på konferensen Brandfarlig vara 2019 den 27-28 november i Börshuset i Malmö. Konferensen arrangeras som tidigare av Informationsbolaget samt PS Group och vänder sig till de som arbetar med brandfarliga varor eller brännbart damm inom antingen industri, myndigheter eller räddningstjänst. De nya föreskrifterna för gas och vätska samt hantering av vätgas fanns […]